Slovak

Good friends…talk to each other.: Dobrípriatelia…saspolurozprávajú.
…listen to each other.: navzájom sa počúvajú.
…play together.: spolu sa hrajú.
…lend things.: požičiavajú si veci.
…share things.: delia sa o veci.
…help each other.: navzájom si pomáhajú.
…give presents.: obdarúvajú sa.
…care.: starajú sa jeden o druhého.

Thanks so much, Tatiana!

Click here to translate your language.

Click here for Portuguese.